Terra Mapping Software

DJI Terra เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์พีซี (Windows) แผนที่ GIS (geographic information system) หรือระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยใช้ภาพถ่ายจากโดรนติดกล้อง นำมาประมวลผล หลังจากประมวลผลจากภาพเสร็จ จะให้ผลลัพธ์เป็นภาพแผนที่ทางอากาศ ซึ่งทั่วไปสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลายด้านที่มีประโยชน์ เช่น การสำรวจ การวัดระยะพื้นที่ แลเกษตรกรรม..

ด้านการเกษตร โปรแกรมจะให้ภาพแผนที่ค่าดรรชนีพืชพรรณ 5 แบบ 1)NDVI 2)GNDVI 3)NDRE 4)LCI 5)OSAVI ที่จะใช้วิเคราะห์การเกษตรโดยเฉพาะ

สอบถามราคาพิเศษ Line : https://line.me/R/ti/p/%40dronekaset
หรือโทร 089-134-4988

นัดชมของจริงได้ที่ศูนย์บริการ 2 สาขา..

DJI สาขา พัฒนาการ15
โทร. 081-860-9499

DJI สาขา ราชพฤกษ์30
โทร. 081-643-1037

รายละเอียดสินค้า